Sản Phẩm

Camera

Laptop

Máy tính để bàn

Máy tính để bàn

Máy tính văn phòng

4,600,000

Máy tính để bàn

Nguồn máy tính Acbel HK+350

460,000

Máy tính để bàn

NGUỒN GIGABYTE 450W- GP-P450B

949,000

Máy tính để bàn

Nguồn máy tính Acbel HK+400

495,000

Phần mềm

Vật tư ngành vàng

Vật tư ngành vàng

Decal tem vàng

1,650,000
28,900,000