Microsoft bất ngờ chặn khả năng tải xuống file Windows.ISO của công cụ tạo USB cài Windows – Rufus


​Rufus, công cụ vô cùng phổ biến được sử dụng để tạo USB cài đặt Windows mới đây đã gặp phải một vấn đề lớn. Rõ ràng, Microsoft dường như đã chặn khả năng tải xuống file Windows ISO thông qua sự trợ giúp của Fido script. Fido script dựa trên PowerShell và về cơ bản tự động hóa quyền truy cập vào các liên kết tải xuống chính thức của Microsoft.

Cụ thể, một người dùng GitHubtagex đã lưu ý vấn đề khi họ không thể tải xuống file ISO của Windows 10 21H2 Build 19044.1288 với lỗi “Could not retreieve architecture from server”. Vấn đề sau đó đã được xác nhận bởi nhà phát triển Fido là Pete Batard, người phát hiện ra rằng Microsoft đã tăng cường các server của mình để chặn các yêu cầu tải xuống file ISO của người dùng thông qua Fido.


“Từ cuộc điều tra sâu hơn, có vẻ như Microsoft đã cố tình làm cho trang web của họ chặn các câu truy vấn tập lệnh của chúng tôi. Tập lệnh duy nhất còn hoạt động cho GetProductDownloadLinksBySku là truy vấn được gửi nội bộ từ trang web của Microsoft, khi cố gắng sao chép / dán truy vấn đó vào một cửa sổ trình duyệt khác sẽ trả về lỗi,” ông Batard cho biết.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể tải file ISO của Windows 10, 11 thông qua trang web chính thức của Microsoft một cách thử công rồi sử dụng công cụ Rufus tạo USB cài đặt Windows như bình thường.

Theo Techrum

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *