RAM desktop KINGMAX 4GB DDR3 1600MHz – VIỄN SƠN

480,000


  • 36 tháng
    Bộ nhớ DDR3 Kingmax 4GB (1600) (8 chip)