Category Archives: 1mostsitesi mar

Dernekler Yönetmeliği Konsolide metin

Dernekler Yönetmeliği Konsolide metin Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur. Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda […]